Persoonlijk

foto_hansgiesing
  • Naam: Hans Giesing
  • Bedrijf: GiesingConsulting
  • Telefoon: +31(6) 50 03 75 91
  • E-mail: hans@hansgiesing.nl

Over mij

Al sinds ik als middelbare scholier in de jaren negentig naar het Fries Jeugd Parlement (FJP) werd uitgezonden, ligt mijn hart bij de publieke zaak. Sindsdien ben ik in diverse maatschappelijke, politieke en bestuurlijke functies actief (geweest).

Ik ben beschikbaar als (interim) programma- en procesmanager, cq strategisch adviseur binnen de (semi) publieke sector. Bij voorkeur opereer ik in en rondom een politiek-bestuurlijke omgeving. Ik zorg ervoor dat over beleidsdomeinen heen gewerkt wordt aan waar het daadwerkelijk om gaat: resultaten voor de inwoners.

Vanuit mijn bestuurskundige achtergrond en ervaring breng ik daarbij aanvullende expertise mee op het gebied van:
– openbaar bestuur, bestuurlijke en politieke processen,
– sociaal domein (participatiewet, Wet Werk en Bijstand, jeugd en zorg),
– onderwijs, diversiteit en economie,
– openbare financiën (waaronder gemeentefinanciën en rijksbegroting).

Bij mijn adviezen merk ik dat ik gebruik kan maken van de competenties en de brede ervaring die ik in de afgelopen 13 jaar sinds mijn afstuderen als bestuurskundige heb mogen opdoen. Zowel als adviseur bij de Rijksoverheid, de VNG en als gemeenteraadslid en later ook als wethouder bij de gemeente Arnhem, heeft mij een goed gevoel voor het openbaar bestuur opgeleverd.

Ik ben pas tevreden als iets echt van de grond is gekomen. Daartoe ontwikkel ik visie/doelstellingen en weet ik de weg er naar toe te organiseren. Ik opereer graag en gemakkelijk in en rondom een politiek-bestuurlijke omgeving. Zie kansen en nieuwe mogelijkheden en schakel waar nodig naar een andere of onconventionele aanpak om deze te realiseren. Stimuleer mensen het beste uit zichzelf en elkaar te halen door een goede en veilige sfeer te creëren en partijen bij elkaar te brengen.

Een goed advies betekent soms gedoseerd tegengas geven, maar altijd vanuit het belang van de organisatie en met oog voor de (politieke) haalbaarheid en strategische timing van ideeën. Door vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te analyseren help ik anderen aan opgaven te verbinden. Hierdoor kan ik als strategisch sparringpartner optreden voor het College en de ambtelijke top.

Talen